صدور حکم اعدام دو شهروند ایرانی در کویت

به محقق نوروزی لایر به نقل با القدس العربی، دادگاه تجدیدنظر کویت حکم اعدام ۲ تبعه ایرانی به اتهام قتل ۳ نفر شامل یک شیخ سالمند با خانواده امیر کویت، یک شهروند کویتی دیگرو یک خدمتکار زن اندونزیایی را تأیید کرد.

برخی منافع گفته اند که این حکم نهایی شده می باشد و برای اجرا تنها نیاز به دستور امیر کویت دارد.

بر اساس این محقق، در نوامبر ۲۰۱۶ جسد سه نفر با جمله یک شیخ با خانواده حاکم، یک پیرمرد ۷۰ ساله کویتی و یک خدمتکار زن اندونزیایی در منطقه سلوی واقع در استان حولی یافت شده شد.

در می ۲۰۱۷ دادگاه جنایی کویت حکم اعدام این دو شهروند ایرانی را صادر کرد، همچنین این دادگاه ۲ شهروند کویتی را نیز به اتهام ارائه اسلحه برای مجرمان به پرداخت جریمه نقدی به مبلغ ۲۰۰ دینار کویت محکوم کرده می باشد. دادگاه تجدید نظر کویت نیز این حکم را تأیید کرده می باشد.

وزارت کشور کویت در نوامبر ۲۰۱۶ با دستگیری ۲ تبعه ایرانی در رابطه در این حادثه خبر داد. نام متهم اول ” محمد عبدالرضا نواصری” متولد ۱۹۷۶ که به عنوان آشپز در منزل مقتول مشغول به کار بوده می باشد و نام متهم دوم ” علی محمد آلبوغبیش” متولد ۱۹۸۵ می باشد.

در این محقق آمده می باشد: متهم اول دست و پای مقتولین را بسته و در دوستش (متهم دوم) تماس گرفته می باشد تا برنامه‌ای را که با پیش طراحی کرده بودند پیاده کنند. متهم دوم به وسیله سلاح گرم این جنایت را مرتکب شده می باشد و هدف آنها سرقت ۲۷۶ هزار دینار کویتی معادل در ۸۸۳ هزار دلار بوده می باشد.